Retourner  la page d'accueil de TJS

Script ip : Récupérer l'ip en JavaScript avec AJAX

Comment afficher l'adresse IP en JavaScript ave cun appel AJAX
Partie II : L'interactivité
Edition 1 | Chapitre 14 : Les appels AJAX / Page 224
Edition 2 | Chapitre 14 : Les appels AJAX / Page 240
Edition 3 | Chapitre 14 : Les appels AJAX / Page 240

Exécution du script

Emulation de la console

Code source

<html><head>  <title>Adresse IP en JavaScript</title></head><body><h1 id="monH1">Votre adresse IP affichée en JavaScript</h1>  <div id="ip">?</div>    <script type="text/javascript">/* Récupération de l'adresse IP de l'utilisateur */function getIP() {  var ajax = new XMLHttpRequest();  ajax.onload = function() {    console.log("Appel AJAX terminé");    console.log("  status : "+this.status);    console.log("  response : "+this.response);        if (this.status == 200) { /* Le service a bien répondu */      var ip=this.response;      var reg=new RegExp("^[0-9]{1,3}.+[0-9]{1,3}.+[0-9]{1,3}.+[0-9]{1,3}$")      if (reg.test(ip)) {        document.getElementById("ip").innerHTML=ip;      } else {        document.getElementById("ip").innerHTML="Erreur retour";      }    }  }  /* Préparation de la requête et envoi */  var url="/api/get-my-ip.php";  ajax.open("GET", url, true);  ajax.send();}getIP();</script></body><style type="text/css">  div#ip {    margin: 5px;    padding: 5px;    font-size: 30px;    line-height: 60px;    min-height:60px;    font-weight: bold;    border:1px solid #ccc;    border-radius:5px;    width:250px;    margin-left:auto;    margin-right:auto;    padding-top:0px;    text-align: center;    position: relative;  }</style></html>

Troisième édition Tout JavaScript chez Dunod

Tout JavaScript le livre chez DunodEn savoir plus
Sortie le 4 janvier 2023

Version papier 29€90
Format électronique 22€99.

Commandez en ligne

Chercher une fonction, un objet, ...

Le graph des objets JavaScriptChargement
en cours...
Le 05/12/2023 15:56:38 sur php 7 en 58.79 ms