Retourner  la page d'accueil de TJS

Script post : Envoi de formulaire vers le serveur

Partie II : L'interactivité
Edition 1 | Chapitre 13 : Les formulaires / Page 215
Edition 2 | Chapitre 13 : Les formulaires / Page 231
Edition 3 | Chapitre 13 : Les formulaires / Page 231

Exécution du script

Emulation de la console

Code source

<html><head><title>Envoi de formulaire vers le serveur</title></head><body>    <h1>Envoi de formulaire vers le serveur</h1><form id="form1" name="monForm" method="post" action="post.php" onsubmit="return checkForm(this)"><input type="hidden" id="resolution" name="resolution" /> <p>Indiquez votre nom : <input type="text" name="nom" placeholder="Votre nom" minlength="6" maxlength="20">  <p>Indiquez votre email : <input type="email" name="email" placeholder="Votre email" >  <p>Indiquez votre date de naissance : <input type="date" name="naissance" >     <p><ul>Indiquez quand vous préférez être contacté :<li><input type="radio" name="periode" value="1" id="p1"> <label for="p1">Matin</label></li><li><input type="radio" name="periode" value="2" id="p2"> <label for="p2">Après-midi</label></li>    <li><input type="radio" name="periode" value="3" id="p3"> <label for="p3">A partir de 19h</label></li>    <li><input type="radio" name="periode" value="4" id="p4"> <label for="p4">Autre</label> <input type="text" name="autre" disabled="true"/></li></ul></p><p>Indiquez si vous possédez : <input type="checkbox" name="animal[]" value="chien" id="a1"><label for="a1">Chien</label>      <input type="checkbox" name="animal[]" value="chat" id="a2"><label for="a2">Chat</label>      <input type="checkbox" name="animal[]" value="poisson" id="a3"><label for="a3">Poisson</label>      <input type="checkbox" name="animal[]" value="oiseau" id="a4"><label for="a4">Oiseau</label>      </p><p>Vous êtes <select name="logement">  <option value="loca">Locataire</option>  <option value="prop">Propriétaire</option></select> de votre logement    </p><p>Des remarques à nous communiquer :<br><textarea name="texte"></textarea></p><p><input type="checkbox" name="reglement" value="1" id="reg"/><label for="reg">J'accepte le règlement du site internet</label> </p><p><input type="submit" value="Envoyer votre demande"></p></form><script type="text/javascript">var reso=document.getElementById("resolution")reso.value=window.screen.width+"X"+window.screen.height;</script><style type="text/css">  i#viewpass {    color:#ccc;    margin-left: 5px;      cursor: pointer;  }      i#viewpass:hover {    color:#090;  }  form#pass input  {    font-size:15px;    }ul { list-style:none; margin:0; padding:0; padding-left: 5px; margin-top:4px;}select#vacances {  margin-left: 10px;}textarea {  width:400px;  height:50px;  font-size:13px;    }p {margin-top:4px;    margin-bottom:4px;}</style></body></html>

Troisième édition Tout JavaScript chez Dunod

Tout JavaScript le livre chez DunodEn savoir plus
Sortie le 4 janvier 2023

Version papier 29€90
Format électronique 22€99.

Commandez en ligne

Chercher une fonction, un objet, ...

Le graph des objets JavaScriptChargement
en cours...
Le 08/12/2023 02:58:00 sur php 7 en 35.1 ms